מכרזים
Apr
1
מכרז פומבי מס' 3/2024 - למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת ביתית
Feb
20
מכרז פומבי מס' 2/2024 - לביצוע עבודות שדרוג והקמת מגרש כדורגל ברטעה
Jan
28
מכרז פומבי מס' 2/2024 - לביצוע עבודות שדרוג והקמת מגרש כדורגל ברטעה
Jan
10
מכרז מס' 1/2024 - למתן שירותי ניהול פרויקטים הנדסיים במחלקת ההנדסה הוראות למשתתפים במכרז
Jan
7
הודעה על פתיחת תיבת מכרזים
Nov
21
מכרז פומבי מס' 9/2023 - כביש מס' 16 ברטעה
Nov
29
מכרז פומבי מס' 8/2023 - כביש מס' 29 מתחם 3 ברטעה
Nov
15
שאלות הבהרה שנשלחו למועצה מכרז מס 4/2023 להפעלת מעון יום בכפר מועאוויה
Oct
31
מכרז פומבי מס' 4/2023 לבחירת גורם מפעיל, לניהול, אחזקה והפעלה של מעון יום לגיל הרך בכפר מועאוויה
Oct
24
הבהרות בדבר מכרז 7/2023 עבודות אספלט כבישים 2,3,908 מועאויה

הצטרף לרשימת התפוצה