מכרזים
Sep
19
מכרז פומבי מס' 5/2023 התייעלות אנרגטית - שדרוג והחלפת מזגנים ישנים במזגנים חדשים לבי"ס ביישובי בסמה
Jul
24
מכרז פומבי מס' 2/2023 - לביצוע עבודות שדרוג והקמת מגרש כדורגל ברטעה
Jun
22
מכרז פומבי מס' 2/2023 - לביצוע עבודות שדרוג והקמת מגרש כדורגל ברטעה
May
30
تمديد تقديم الطلبات للمناقصة 01/2023 - تنفيذ أعمال ترميمات في مدرسة الوادي الابتدائية برطعة
May
24
מכרז פומבי מס' 2/2023 - לביצוע עבודות שדרוג והקמת מגרש כדורגל ברטעה
May
6
מכרז פומבי מס' 1/2023 - לביצוע עבודות שיפוץ בי"ס יסודי אלואדי ברטעה
Jan
19
מכרז פומבי 1/2023 ביצוע עבודות סלילת ושיקום דרכים חקלאיות
Jul
31
מכרז פומבי מס' 3/2022 - לביצוע עבודות מעון יום ברטעה
Jul
19
מכרז פומבי מס' 2/2022 - לביצוע עבודות סלילת כביש מס' 22 ברטעה
Apr
10
מכרז פומבי מס'1/2022 - לביצוע עבודות שדרוג מגרש כדורגל עין אלסהלה

הצטרף לרשימת התפוצה