יעדים מרכזיים

יעדים מרכזיים

פורסם בתאריך :5/20/2019

קידום ערכים של בחירה, פלורליזם וביקורתיות והשתתפות ישירה של התושבים בניהול חייהם ובקביעת  מדיניות

§         לספק לתושבים שירותים רלוונטיים, בזמן מוגדר וידוע ובסטנדרטים מקצועיים העונים על דרישות התושבים  והגדרת סל שירותים רחב, שיענה על הצרכים ההכרחיים המתהווים במציאות הכלכלית והחברתית במועצה.

§         איתור צרכי האוכלוסייה לטווח זמן קצר ולטווח זמן ארוך, תוך כדי עיצוב מחודש מבנה מחלקות וסדר עדיפות למתן ערך מוסף לתושב ולקהילה.

§         אימוץ תכנון מוגדר כשורת מהלכים בעלי רצף הגיוני, מעשיים ואינטלקטואליים, על מנת להגיע לתוצאה מוגדרת מראש,גדרת המרחב על ידי תכנית מפרטת את המותר והאסור, הראוי והרצוי, הצביון והשימוש של אותו המרחב.

הצטרף לרשימת התפוצה