פרוטוקולי ישיבות המועצה 2021

פרוטוקולי ישיבות המועצה 2021

פורסם בתאריך :5/25/2022

מן המניין:

 

פרוטוקול ישיבת המועצה 01/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 02/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 03/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 04/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 05/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 06/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 07/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 

 

לא מן המניין:

 פרוטוקול ישיבת המועצה 01/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 02/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 03/2021 - לקריאה והורדה לחץ כאן

הצטרף לרשימת התפוצה