נציגי ציבור במכרזי קליטת עובדים לעבודה במועצה

נציגי ציבור במכרזי קליטת עובדים לעבודה במועצה

פורסם בתאריך :2/21/2022

 

נציגי ציבור במכרזי קליטת עובדים לעבודה במועצה

החל מיום 01.05.21 נכנסו לתוקפן תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) התש"ם-1979.

תקנות אלה קובעות את האופן שבו על המועצה לפעול באשר להליך קליטת עובדים לעבודה במועצה.

בהתאם לתקנות, על המועצה לפרסם את שמות נציגי הציבור שייקחו חלק בוועדות הבחינה לבחירת עובדים למשרות פנויות במועצה.

להלן שמות הנציגים:

  • מוהנד כבהא
  • סאמי בדראן

הצטרף לרשימת התפוצה