שירותי המועצה

שירותי המועצה

פורסם בתאריך :10/31/2019
מועצה מקומית -  מוסד ציבורי המנווט ומנהל את ענייני היישובים. תפקיד המועצה הוא להעניק שירותים חיוניים לתושבים, לדאוג לפיתוחם של היישובים ושיפור תמידי באיכות החיים של אלה הגרים .
מועצה מקומית בסמ"ה מורכבת משני מנגנונים עיקריים -  מועצת היישוב - גוף ציבורי הנבחר על ידי הציבור, מופקד על קביעת המדיניות, על סדר העדיפויות התקציבי ואישורו, ועל הפיקוח והבקרה אחר ביצוע המדיניות. בבסמ"ה המועצה מונה 11 חברים, הנבחרים אחת ל -5 שנים ע"י תושבי היישובים.
ראש המועצה - אחד מחברי המועצה והעומד בראשה, נבחר בבחירות ישירות ונפרדות. פקידות המועצה - הינו המנגנון העירוני המופקד על ביצוע מדיניות המועצה והנהלתה.
פקידות המועצה -  כוללת את המנהלים וציבור העובדים והם אלה אשר דואגים, לתפעולן היומיומי של מערכות המועצה. 
השירותים הניתנים ע"י מועצה מקומית בסמ"ה מורכבים ומגוונים. מבנה המועצה הוא לפי חלוקה למחלקות.

הצטרף לרשימת התפוצה