רכז נגישות

רכז נגישות

פורסם בתאריך :8/7/2019

המועצה המקומית בסמ"ה פועלת למען הנגשה לכל האוכלוסיות. על כן- ובהתאם לחוק מינה ראש המועצה את המפקח המתכלל במועצה, פריד כבהא להיות רכז הנגישות של המועצה. החוק קובע כי על רכז הנגישות להיות בקיא בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות.

תפקידו של רכז הנגישות עפ"י חוק הינו לספק מידע לציבור אודות נגישות השירות הציבורי, או נגישות המקום שבו שירות זה ניתן. בפרט, עליו לספק מידע כזה לאנשים עם מוגבלות המעוניינים בו. בנוסף, עליו לתת יעוץ והדרכה לגוף שבו הוא פועל, בדבר חובותיו בתחומי הנגישות ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות.

רכז נגישות: פריד קבהא

טלפון: 0774709741 / נייד: 0537616275 / דוא"ל: fareed.k134.k@gmail.com

 רשימת מקומות ציבורים מונגשים לא בניין מונגשים - כאן 

 רשימת מוסדות ציבור מונגשים -כאן

 רשימת מוסדות חינוך מונגשים -כאן 

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה מקומית בסמ"ה - כאן

הצטרף לרשימת התפוצה