פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2017

פורסם בתאריך :5/21/2019

לא מן המניין

 

29.06.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין 

להורדת קובץ PDF  

 

03.07.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

19.12.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

 

מן המניין 

 

23.01.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

08.02.2017פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

29.03.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF  

 

10.05.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

03.07.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

07.08.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

 18.09.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

05.10.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

19.12.2017 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

הצטרף לרשימת התפוצה