לשכת ראש המועצה

לשכת ראש המועצה

פורסם בתאריך :5/20/2019

ראש המועצה : ראיד כבהא

טלפון:046257701

פקס:046257702

דוא"ל: Raed8@walla.co.il

כתובת: ברטעה, ת"ד 500, מיקוד 30023

מנהלת הלשכה : ענת כבהא

טלפון:046257701

פקס:046257702

דוא"ל: leshka@basma.muni.il

כתובת: ברטעה, ת"ד 500, מיקוד 

 

§         הלשכה מרכזת את תכנון המדיניות ועבודת המטה המונהגת במועצה

§         וכן מטפלת בפניות תושבים לאחר טיפול המחלקה הרלוונטית.

§         בנוסף מרכזת את כלל הנושאים שאינן בסמכויות המחלקות השונות.

§         ראיד כבהא, ראש המועצה, מקיים "מדיניות דלת פתוחה" לתושבים בתיאום מראש.

§         מדיניות זו נועדה לאפשר לכם, התושבים, נגישות לראש המועצה וללשכתו ולאפשר קיצור טווח הטיפול בנושאים המועלים בפגישותיכם עם ראש המועצה.

לקביעת מועד לפגישה עם ראש המועצה

ניתן לפנות לגב' ענת כבהא מנהלת הלשכה בטלפון: 046257701 שלוחה 1 או בדוא"ל leshka@basma.muni.il.

הצטרף לרשימת התפוצה