מחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה

פורסם בתאריך :5/20/2019

מחלקת ההנדסה במועצה בסמ"ה נחשבת למחלקה הכי חיונית בגלל מתן השירותים הטכניים הקשורים בפרויקטים של הבנייה וכל מה שקשור להם מבחינת תחזוקה, ומחלקה זו היא אחראית על סלילת הרחובות ושמירה על בטיחות התושבים בכביש.
מחלקת ההנדסה והתכנון מטפלת בכל ענייני ההנדסה הקשורים למועצה המקומית ובמגוון מיזמי הפיתוח בתחומי הבנייה והתשתיות והתחזוקה. המחלקה נמצאת בקשר ישיר עם התושבים במשך שעות הקבלה המפורסמות  לבחינת בקשות הבנייה ואישורן.
המחלקה פועלת בשקידה על תכנון והעברת המפות המפורטות השונות ואירגונה בצורה נכונה על ידי העבודה הישירה עם ועדת התכנון והבנייה המקומית והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה.

מהנדס המועצה: עלי קבהא
טלפון: 046257701 / פקס: 046257702 / דוא"ל: kabahaing@hotmail.com
מתכנן אסטרגטי: ראידה זובי
טלפון: 046257701 / פקס: 046257702 / דוא"ל: basma.strategy@gmail.com

הצטרף לרשימת התפוצה