פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2018

פורסם בתאריך :5/21/2019

מן המניין

 

 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 22.01.2018

להורדת קובץ  PDF 

 

27.02.2018 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין

להורדת קובץ  PDF 

 

15.04.2018 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ  PDF 

 

25.05.2018 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין

להורדת קובץ  PDF 

 

26.06.2018 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין

להורדת קובץ  PDF 

 

15.08.2018 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין

להורדת קובץ  PDF 

 

23.09.2018 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין

להורדת קובץ  PDF 

 

11.10.2018 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין

להורדת קובץ PDF

הצטרף לרשימת התפוצה