הודעה על חלוקת חוברות הגשת הצעת ורשימת מועמדים

הודעה על חלוקת חוברות הגשת הצעת ורשימת מועמדים

פורסם בתאריך :8/22/2023

הודעה על חלוקת חוברות הגשת הצעת ורשימת מועמדים

 

הגשת רשימות המועמדים והצעות המועמד נעשית באמצעות חוברות הגשת מועמדות מסוגים שונים, אשר עומדת לחלוקה לציבור, החל מהיום ה-  68 שלפני הבחירות – 24/8/2023 במשרדי המועצה המקומית בסמ"ה קומה 1 חדר יועצת לקידום מעמד האישה גב' בושרה כבהא. בשעות העבודה 8:00- 15:00

הצטרף לרשימת התפוצה