משרות
Aug
25
מכרז פומבי 7/2022 לתפקיד ספרן בספריה עירונית
Jul
18
משרה פנויה - מכרז פומבי מס' 2/2022 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת
Jul
5
מכרז פומבי 4/2022 לתפקיד רכז מעורבות חברתית בסמ"ה
Jun
30
משרה פנויה – מכרז פומבי מס' 5/2022 לתפקיד עו"ס טיפול באלימות במשפחה
May
10
מכרז חיצוני 6/2022 לתפקיד מנהל גבייה במעצה מקומית בסמ"ה
May
8
משרה פנויה – מכרז פנימי מס' 6/2022 לתפקיד מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול
Apr
3
משרה פנויה – מכרז פומבי מס' 5/2022 לתפקיד עו"ס טיפול באלימות במשפחה
Apr
3
משרה פנויה - מכרז פומבי מס' 2/2022 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת
Apr
2
משרה פנויה – מכרז פומבי 3/2022 עו"ס במועדונית במועצה מקומית בסמ"ה
Apr
3
מכרז פנימי 6/2022 לתפקיד מנהל גבייה במעצה מקומית בסמ"ה

הצטרף לרשימת התפוצה