משרות
Apr
15
מכרז חיצוני 1/2024 לתפקיד מנהל גבייה במעצה מקומית בסמ"ה
Dec
10
משרה פנויה - מכרז פומבי לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת -מדריך
Oct
30
לעמותת יעדים לצפון דרוש/ה מחליפה בחופשת לידה למלוות עוצמה ונושמים במרכז עוצמה בסמ"ה
Feb
7
מכרז חיצוני 12/2022 לתפקיד מדריכה למועדונית בישוב עין אלסהלה
Feb
2
مناقصة داخلية / علنية 2/2023 وظيفة مدير وحدة الصحة في المجلس المحلي
Jan
19
מכרז חיצוני 1/2023 לתפקיד מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 אגד בסמ"ה ערערה
Dec
25
מכרז חיצוני 6/2022 לתפקיד מנהל גבייה במעצה מקומית בסמ"ה
Dec
24
מכרז חיצוני 12/2022 לתפקיד מדריכה למועדונית בישוב עין אלסהלה
Dec
25
מכרז חיצוני 13/2022 לתפקיד מדריכה למועדונית בישוב ברטעה
Dec
15
מכרז פומבי 11/2022 לתפקיד עובד/ת סוציאלי מיצוי זכויות וקהילה

הצטרף לרשימת התפוצה