משרות
Jan
19
מכרז חיצוני 1/2023 לתפקיד מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 אגד בסמ"ה ערערה
Dec
25
מכרז חיצוני 6/2022 לתפקיד מנהל גבייה במעצה מקומית בסמ"ה
Dec
24
מכרז חיצוני 12/2022 לתפקיד מדריכה למועדונית בישוב עין אלסהלה
Dec
25
מכרז חיצוני 13/2022 לתפקיד מדריכה למועדונית בישוב ברטעה
Dec
15
מכרז פומבי 11/2022 לתפקיד עובד/ת סוציאלי מיצוי זכויות וקהילה
Dec
14
מכרז פומבי 8/2022 לתפקיד עובד/ת סוציאלי נתיבים להורות – גיל רך
Dec
15
מכרז פומבי 8/2022 לתפקיד עובד/ת סוציאלי נתיבים להורות – יסודי
Dec
15
מכרז פומבי 10/2022 לתפקיד עובד/ת סוציאלי עוצמה קהילה
Nov
17
מכרז פומבי 4/2022 לתפקיד רכז מעורבות חברתית בסמ"ה
Oct
31
מכרז חיצוני לתפקיד מתכנן/ת אסטרטגי/ת לתכנון ובנייה

הצטרף לרשימת התפוצה