פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  2019

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2019

פורסם בתאריך :5/21/2019

לא מן המניין 

 

05.02.2019 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין 

להורדת קובץ PDF  

 

 

מן המניין 

פרוטוקול ישיבה 7/2019 שהתקיימה בתאריך 15.10.2019

להורדת הקובץ לחץ כאן 

22.01.2019 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

05.02.2019 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

21.03.2019 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

 להורדת קובץ PDF

 

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 02.07.2019

  להורדת קובץ PDF

הצטרף לרשימת התפוצה