מכרזים

בעמוד זה תמצאו את כל המכרזים למועצה מקומית בסמ"ה

שם הבקשה שלח בקשה
מכרז פומבי מס' 3/2022 - לביצוע עבודות מעון יום ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 2/2022 - לביצוע עבודות סלילת כביש מס' 22 ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס'1/2022 - לביצוע עבודות שדרוג מגרש כדורגל עין אלסהלה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 1/2022 למינוי תוביע עירוני (חיצוני) למועצה המקומית בסמ"ה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 13/2021: לתכנון, אספקה, הקמה, התקנה ואחזקת מערכות אנרגיה סולאריות בשטח שיפוט מ.מ.בסמ"ה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 12/2021 למינוי תוביע עירוני (חיצוני) למועצה המקומית בסמ"ה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
הודעה על פתיחת תיבת מכרזים exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
תשובות לשאלות הבהרה מכרז 9/2021 אספקת שירותי גבייה מועצה מקומית בסמ"ה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
‏קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז מס' 9/2021 - הודעה על מכרז לאספקת שירותי אכיפת גבייה למועצה מקומית בסמ"ה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס

הצטרף לרשימת התפוצה