מכרזים

בעמוד זה תמצאו את כל המכרזים למועצה מקומית בסמ"ה

שם הבקשה שלח בקשה
מכרז פומבי מס' 2/2024 - לביצוע עבודות שדרוג והקמת מגרש כדורגל ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 2/2024 - לביצוע עבודות שדרוג והקמת מגרש כדורגל ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז מס' 1/2024 - למתן שירותי ניהול פרויקטים הנדסיים במחלקת ההנדסה הוראות למשתתפים במכרז exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
הודעה על פתיחת תיבת מכרזים exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 9/2023 - כביש מס' 16 ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 8/2023 - כביש מס' 29 מתחם 3 ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
שאלות הבהרה שנשלחו למועצה מכרז מס 4/2023 להפעלת מעון יום בכפר מועאוויה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 4/2023 לבחירת גורם מפעיל, לניהול, אחזקה והפעלה של מעון יום לגיל הרך בכפר מועאוויה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
הבהרות בדבר מכרז 7/2023 עבודות אספלט כבישים 2,3,908 מועאויה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
הבהרות בדבר מכרז 6/2023 ריבוד כבישים 26 ו- 3 עין אסהלה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס

הצטרף לרשימת התפוצה