מכרזים

בעמוד זה תמצאו את כל המכרזים למועצה מקומית בסמ"ה

שם הבקשה שלח בקשה
تمديد تقديم الطلبات للمناقصة 01/2023 - تنفيذ أعمال ترميمات في مدرسة الوادي الابتدائية برطعة exit_to_app מילוי טופס
מכרז פומבי מס' 2/2023 - לביצוע עבודות שדרוג והקמת מגרש כדורגל ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 1/2023 - לביצוע עבודות שיפוץ בי"ס יסודי אלואדי ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי 1/2023 ביצוע עבודות סלילת ושיקום דרכים חקלאיות exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 3/2022 - לביצוע עבודות מעון יום ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 2/2022 - לביצוע עבודות סלילת כביש מס' 22 ברטעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס'1/2022 - לביצוע עבודות שדרוג מגרש כדורגל עין אלסהלה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 1/2022 למינוי תוביע עירוני (חיצוני) למועצה המקומית בסמ"ה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 13/2021: לתכנון, אספקה, הקמה, התקנה ואחזקת מערכות אנרגיה סולאריות בשטח שיפוט מ.מ.בסמ"ה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס
מכרז פומבי מס' 12/2021 למינוי תוביע עירוני (חיצוני) למועצה המקומית בסמ"ה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardהורדת טופס

הצטרף לרשימת התפוצה