מזכיר המועצה

מזכיר המועצה

פורסם בתאריך :5/20/2019
 מזכיר המועצה אחראי להקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים והנוהליים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה.
תחומי אחריות של מזכיר המועצה:
ישיבות המועצה וועדותיה.
אחראי לזימון ישיבות המועצה, לרישום הפרוטוקול, להפצתו ושמירתו במשרדי המועצה. אחראי לזימון הועדות השונות במועצה ולתפעולם של רשמי הועדות.
ארגון הבחירות המוניציפליות אחראי לארגון הבחירות המוניציפליות. אחראי לביצוע יום הבחירות עם כל הלוגיסטיקה הכרוכה בו: פתיחה וסגירה, קיום פתקי הצבעה,ניהול פרוטוקולים ועוד.
רכש ואספקה: משמש כיו”ר הוועדה לרכש ובלאי שתפקידיה: קבלת ההצעה המיטבית מבין ההצעות המוגשות לאספקת טובין או לבצוע עבודה בסכומים שנמוכים מהסכום המחייב הוצאת מכרז. ביטוחי המועצה: אחראי לביטוחי הרשות על ידי חברת הביטוח. מקיים קשר רציף עם יועץ הביטוח של המועצה.
אחראי לבדיקת וניתוח תוצאות המבדקים הפנימיים והחיצוניים. מכרזי הרשות: אחראי להכנת המכרזים יחד עם הגורם הרלבנטי במועצה, לפרסומם, לקבלת ההצעות, לכינוס ועדת המכרזים, לקבלת החלטת ראש המועצה ולהוצאה לפועל של ההחלטה.
חוק חופש המידע. אחראי לטיפול בפניות על פי חוק חופש המידע. אחראי על הוצאת דו”ח שנתי.
תביעות משפטיות: מרכז ומטפל יחד עם גורמי הרשות והיועץ המשפטי בתביעות משפטיות.

מזכיר המועצה קיסר כבהא
טלפון: 046257697 / פקס: 048864340 / נייד: 050799115 / דוא"ל: qaissar64@gmail.com

 

הצטרף לרשימת התפוצה