עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים ובאלכוהול

עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים ובאלכוהול

פורסם בתאריך :5/20/2019
חזון "היישוב הבטוח"
לייצר אקלים עירוני אשר מעודד את ערכי הכבוד ההדדי, הסולחנות, הדו שיח, המשא ומתן ושמירה על זכויות האדם, ומצד שני מבטל הפרת החוק, הפרת זכויות האדם ושימוש לא לגיטימי לכוח בכל צורותיה.
מטרת התוכנית
התמודדות כל המערכות והגופים במישור העירוני עם התופעות השונות של האלימות, מבניהם:
אלימות בתוך המשפחה, האלימות בכבישים, האלימות אצל המתבגרים. כל זה עם אבחנת של מכנה משותף ומתן פתרונות לכל אחת מהתופעות. פעולה זו מתבצעת ביחד עם כל הגופים אשר יש להם קשר לנושא (חינוך, רווחה, משטרה, בריאות) ויצירת שותפות בין כל הגופים השונים במטרה לפתרון בעיות האלימות בכפר, על ידי הקמת מנגנון עירוני כולל, מתואמת ופעילה בראשות ראש הרשות המקומית ובהשתתפות רחבה ככל האפשר למען הגברת תחושת הביטחון האישי,  צמצום תרחישי האלימות ושיפור איכות החיים באופן ניכר.
המטרות הן לצמצם באופן הדרגתי וניכר את תופעות האלימות ביישוב בכל צורותיה, ואנו מדברים על הרבה תכניות אחרות  והיא לצמצם באופן חד בטווח הקרוב מצד אחד והדרגתי אבל איטי מצד שני. תכנית "עיר ללא אלימות" שמה מטרה לה והיא לצמצם נתוני הפשיעה והאלימות באופן ניכר, והדרגתית, כלומר במשך שנתיים עד 3 אפשר במהלכה להבחין בירידה באלימות.
הגברת התחושה בביטחון האישי וההגנתי לתושבי היישוב:
הרגשת הביטחון אצל התושבים בנוסף ליכולת לניהול אורח חיים עירוני ללא פחד, מגבירה את רמת איכות החיים באזור המגורים באופן משמעותי.
תכנית "היישוב הבטוח" הינה מודל עבודה חדש להתמודדות עם כל סוגי האלימות ביישוב במישור העירוני- ועם כל הצדדים. התכנית מתבססת על יחס הגופים במישור העירוני עם תופעות שונות של אלימות לרבות אלימות במשפחה, אלימות ברחוב, אלימות אצל מתבגרים, אלימות בבתי הספר ואלימות פשיעה, עם אבחנה למכנה משותף ובניית פתרונות לתופעות השונות, שיתוף פעולה בין הצדדים ממגוון המגזרים, ואיסוף כל הגופים שמתמודדים עם הנושא (חינוך, רווחה, משטרה ובריאות) במטרה לפתרון בעיות האלימות בעיר. קהל היעד הוא אלה שמגיבים לאלימות ולא אלו אשר יוזמים אלימות בעצמם.
רשות המלחמה בסמים
הפצת מידע ופיתוח ההדרכה והמודעות בנושא הסמים בכדי לחולל שינוי באווירה העממית בכל הקשור בשימוש לרעה בסמים.

מנהל המחלקה: מוחמד כבהא
טלפון: 046257701 / פקס: 046257702

הצטרף לרשימת התפוצה