תברואה ואיכות סביבה

תברואה ואיכות סביבה

פורסם בתאריך :5/20/2019

מנהל המחלקה: ד"ר גאזי מחאמיד 

נייד: 0507602997 

טלפון: 046257708

דוא"ל: dr.gazi.m@hotmail.com

מחלקת התברואה ואיכות הסביבה מופקדת על שמירת איכות הסביבה ופיתוחה בתחומי המועצה והיישובים, תוך צמצום המפגעים הסביבתיים.המחלקה מטפלת בפינוי אשפה, מעניקה שירותים וטרינריים ואחראית על הניקיון וההדברה במקומות ציבוריים, לכידות בעלי חיים משוטטים ועוד.המחלקה מציבה את יעדי השירות הבאים מול פניות תושבים:

§         תגובה לכל פנייה אשר תגיע למחלקה במכתב או טלפון תוך שבעה ימי עבודה.

§         תגובה לכל מפגע תברואתי אשר יופנה למוקד המועצה תוך 24 שעות.

§         פינוי כל מפגע תברואתי תוך 48 שעות מרגע הפנייה למועצה (פגרים, פסולת ביתית שלא באזור פינוי מקובל, זרימת שפכים).

§         פינוי קרטון, נייר, מתכת ובקבוקים:

§         הפינוי מתבצע בדרך כלל  ממתקני האיסוף ביישובים על פי דיווח שמתקבל על מתקנים מלאים.

פינוי אשפה:

§         פינוי אשפה באופן קבוע, אחת ל - 3 ימים

§         אספקת פחי אשפה לתושבים ולמוסדות חינוך או מוסדות ציבור, לעתים ברכישה מאורגנת של היישובים.

הדברה:

§         ריסוס נגד יתושים בשטחים פתוחים, באזורי מאגרים, מקווי מים, נחלים ותעלות אזוריות אחת ל- 15 ימים בחודשי מרס-אוקטובר.

§         ריסוס נגד יתושים  באזורי מגורים בתוך יישובים תוך שבוע מרגע הפנייה.

§         הדברה בשטחים פתוחים תוך שבוע ימים מרגע הפנייה.

דגימות מים:

§         לקיחת בדיקות מים לשתייה על פי הנחיות משרד הבריאות לפחות אחת לחודש.

§         מענה לקריאה לבדיקה מיוחדת תוך 24 שעות מרגע קבלתה.

ניקיון:

§         טיאוט כבישים בכפרים פעמיים בשנה: בחג הקורבן וחג הפיטר, בתיאום עם היישובים.

§         ניקוי הכפרים באירועים מיוחדים: ניקוי המשטח של אזור האירוע, ריסוס נגד יתושים.

§         איסוף גזם וגרוטאות פעמים בחודש .

§         הערכות לחורף ניקוי תעלות הניקוז הפתוחות.

רישוי עסקים:

הנפקת רישיון עסק לבעל עסק אשר יש לו כל האישורים הרלוונטיים מגורמי החוץ הנדרשים תוך פרק זמן של 21 ימי עסקים.

סיור ופיקוח עירוני:

סיורים למפקחי  איכות הסביבה מתקיימים כדי למנוע השלכה או איסוף של אשפה מוצקה או פסולת בניין במקומות שאינם מיועדים לכך. לעתים מושתים קנסות על מנת למנוע הישנות תופעה זו.

וטרינר:

ד"ר ריאד מחאמיד 

נייד: 0542869048

פקס: 046257702

דוא"ל: riad.mhamed@gmail.com

תחום אחריות של רופא וטרינר:

§         ניהול היחידה הווטרינרית.

§         פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.

§         פיקוח ואכיפה של פעילות הנוגעות למזין מן החי ברשות המקומית ( מכירה, שיווק, החזקה, אחסון ויצור).

§         חינוך והסברה ופעליות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון .

§         פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו.

§         ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.

§         קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.

הצטרף לרשימת התפוצה