בתי ספר

בתי ספר

פורסם בתאריך :5/20/2019
המנהל: סוהיר כבהא / יישוב: ברטעה / טלפון: 046253627

המנהל: ראאד כבהא / יישוב: ברטעה / טלפון: 046257507

המנהל: סופיאן כבהא / יישוב: ברטעה / טל ': 046253144

בית הספר היסודי מועאויה
המנהל: עימאד איגבריה / יישוב: מועאוויה / טלפון: 046356822

חט"ב מועאוויה
המנהל: עלי אגבריה / יישוב: מועאוויה  / טלפון: 046257507

תיכון מועאוויה  
המנהל: איברהים מחאמד / יישוב: מועאוויה/ טלפון: 046257507

המנהל: סחר בדראן / יישוב: עין אל סהלה / טל ': 046254766

הצטרף לרשימת התפוצה