ממונה חירום

ממונה חירום

פורסם בתאריך :5/20/2019
מבין הסוגיות החשובות אשר שמה הרשות מול העיניים שלה ובמסגרת סולם עדיפויותיה הוא בטיחות ושלום האזרח.
בכדי לשרת מטרה זו הוקמה במועצה המקומית ועדת חירום אשר עובדת במקרה חירום בכפר.
ועדת הבטיחות והביטחון במקרי החירום הינה ועדת חובה וחברים בה ראשי היחידות והנהלת המועצה המקומית וצוות מקצועי.
ועדה זו פועלת לפי הכוונת הוועדה הפנימית ורשות החירום האזרחית בימים הרגילים ועוסקת בעבודות הכנה ותרגול על ידי התרגילים הארציים והמקומיים, נותנת מענה מתאים במקרי חירום כמו רעידת אדמה, מלחמה או שריפה ואחרים של מקרי החירום.
לצד הצוות המקצועי גויסו מתנדבים מבני היישוב אשר ברצונם לעבור הכשרה בכדי לעזור בעת הצורך.

ממונה חירום: מוחמד כבהא
טלפון: 046257701 / פקס: 046257702 / נייד: 0507188088 / דוא"ל: kabha70@gmail.com

הצטרף לרשימת התפוצה