קצין ביקור סדיר

קצין ביקור סדיר

פורסם בתאריך :5/20/2019
רכז קב"סים: מוחמד אבו עלו
טלפון: 046257697
פקס: 046257704

קב"ס: רנא כבהא
טלפון: 046257701
פקס: 046257704
ימי עבודה ושעות קבלה:
ימים א' – ה' 8:00 – 16:00
קבלת קהל – בתאום מראש

תפקידיו ופעולותיו של קצין ביקור סדיר נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך. מטרת היחידה לביקור סדיר היא להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך י"ב שנות לימוד קצין ביקור סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה ולייצג את מדיניות משרד החינוך.

חוק חינוך חובה חל על כל תלמיד/ה מגיל 3 ועד גיל 18.

 

•איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא בוצעו רישום למוסד חינוכי.

•איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר וקיום סיורים במקומות ציבורים.

•בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה .

•ייזום תוכניות טיפוליות מונעת לצמצום ממדי הנשירה.

•טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרת מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים.

•קשר עם תלמידם הלומדים מחוץ למועצה.

•ייעוץ להורים בהתאמת מסגרת חלופית – בעת הצורך

הצטרף לרשימת התפוצה