הממונה על העמדת מידע לציבור - מידע ודוחות

הממונה על העמדת מידע לציבור - מידע ודוחות

פורסם בתאריך :7/25/2019

הממונה על חופש המידע:

בושרה כבהא, ממונה על העמדת מידע לציבור.

דוא"ל: Boshrak@basma.muni.il

טל. 0774709697

פקס. 0776070233

חוק חופש המידע  לקריאת חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 - לחץ כאן

להורדת טופס העמדת מידע לרשות הציבור - לחץ כאן

 

חוק חופש מידע בסמ"ה

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

מידע – כל מידע המצוי ברשות הציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט מצולם או ממוחשב.

קבלת מידע

לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.

ממונה על העמדת מידע לצבור – מי שמונה ע"י ראש הרשות הציבורית לטיפול בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע.

הנחיות מנהליות וחוקי עזר

רשות ציבורית תעמיד לעיון הצבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לצבור, וכן את חוקי העזר שלה.

נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה, כאשר התשובה תינתן תוך 30 יום.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.

דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע – הגב' בושרה כבהא – הממונה על העמדת המידע לציבור.

 

להלן הדוחות: 

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2019 - להורדת הדו"ח לחץ כאן 

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2017 - להורדת הדו"ח  לחץ כאן

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2018 - להורדת הדו"ח לחץ כאן

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2020 - להורדת הדו"ח לחץ כאן 

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2021 - להורדת הדו"ח לחץ כאן 

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2022 - להורדת הדו"ח לחץ כאן 

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2023 - להורדת הדו"ח לחץ כאן

 

 

הצטרף לרשימת התפוצה