דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

פורסם בתאריך :7/25/2019

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2019 - להורדת הדו"ח לחץ כאן 

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2017 - להורדת הדו"ח  לחץ כאן

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2018 - להורדת הדו"ח לחץ כאן

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2020 - להורדת הדו"ח לחץ כאן 

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2021 - להורדת הדו"ח לחץ כאן 

הצטרף לרשימת התפוצה