חוקי עזר לבסמ"ה

חוקי עזר לבסמ"ה

פורסם בתאריך :4/9/2023

חוקי עזר

 

חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות – וכן לשלם היטלים ואגרות למימון הפעילות של המועצה עבור התושבים ונכסיהם

 

אנו עושים ככל יכולתנו לעדכן את מאגר חוקי העזר באתר המועצה, אולם אין נוסח החוקים באתר זה בא במקום הנוסח המחייב של דברי החקיקה כפי שהם מתפרסמים מעת לעת ברשומות – קובץ התקנות חקיקת שלטון מקומי. פרסום חוקי העזר להלן הינו פרסום פנימי מטעם המועצה, כשירות לציבור תושביה.

 

לקובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי (לחץ כאן)

 חוק עזר לבסמ"ה (סלילת רחובות) - לחץ כאן

חוק עזר לבסמ"ה (תיעול) - לחץ כאן

 חוק עזר לבסמה (רוכלים) - לחץ כאן

חוק עזר לבסמ"ה (העמדת רכב וחנייתו) - לחץ כאן 

חוק עזר לבסמ"ה (אגרת תעודת אישור)  - לחץ כאן

חוק עזר לבסמ"ה (שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים) - לחץ כאן

חוק עזר לבסמ"ה (מודעות ושלטים) - לחץ כאן

חוק עזר לבסמ"ה (ביוב) - לחץ כאן

חוק עזר לבסמ"ה (אגרת ביוב) - לחץ כאן

הצטרף לרשימת התפוצה