רישוי עסקים ושילוט

רישוי עסקים ושילוט

פורסם בתאריך :5/28/2019

 

ממונה רישוי עסקים: פרח כבהא

טלפון: 046257592 / פקס: 046257702

הטפסים הקשורים לרישוי עסקים דרך הקישור הבא:

https://basma.muni.il/he/CmsPage/Services?categoryId=1102

מפרט אחיד לעסקים"של מועצה מקומית בסמ"ה - לחץ כאן    

תנאים ודרישות בעניין רישוי עסקים

לפי חוק רישוי עסקים , כל עסק נפתח חייב הסדר במחלקת רישוי עסקים .

ולכן יש תנאים לכל עסק ועסק בכדי שבעל העסק יהנה ברישון העסק ולפי החוק עליו להמציא למחלקה במועצה את הדברים הבאים :

1. היתר בנייה 

2. תצהיר מעו"ד מחייב בעל העסק 

3. אישור משטרה או משרד הבריאות או משרד איכות הסביבה או כל גורם אחר

4. תוכנית לעסק או סקיצה לפי הצורך

בקבלת המסמכים שמגיעים למחלקת רישוי עסקים מתחיל התהליך לקבל רישיון עסק או היתר זמני .


הנפקת רישיון עסק לבעל עסק אשר יש לו כל האישורים הרלוונטיים מגורמי החוץ הנדרשים תוך פרק זמן של 21 ימי עסקים.

 

  כל מה שנוגע להסדרת שילוט, מציגים בפניכם את המסמכים הבאים:

 1- אמות מידה שילוט - לחץ כאן

2-  בקשה להתקנת שלט - מודעה - לחץ כאן

3- טופס בקשה לחידוש רישוי שלט - לחץ כאן

4- תצהיר בדבר הסרת שילוט - לחץ כאן

הצטרף לרשימת התפוצה