סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת

סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת

פורסם בתאריך :8/7/2019
סדר היום העסקי 2018-2013
אנו עובדים למחר טוב יותר

כהמשך לפרסומים וסיכומים קודמים, וכפי שנהגנו במועצה המקומית בסמה להודיע ​​לכם על הנעשה בפרויקטים של בנייה בשלושת הכפרים בבסמה, במשך ארבע שנים וחצי, ובאינטרס שלנו בנושא שקיפות ואמינות, שמנו בידכם, מכובד, סיכום מאויר זה של תהליך הבנייה במאה האהובה עלינו, שהתחיל באתגרים קשים כתוצאה מהגירעון הכספי ממנו סבלה המועצה בשנים האחרונות, אך אני מתעקש למנוע מגרעון זה לעצור את התקדמותנו ולהשיג את יעדינו שהמועצה המקומית רשמה באספקת זהב עד שהוא יתייצב במוחנו ובלבנו, לתרגם בשטח עם מספר פרויקטים ש מיושמים ואחרים נמצאים בתכנון ובאישור.
כל זה לא היה מושג עקב שיתוף פעולה קולקטיבי רציני ופורה בין כל מרכיבי המועצה המקומית, ההנהלה, החברים, העובדים ופקידי המחלקות השונות. כולנו היינו, ואנחנו עדיין דומים יותר לכוורת דבורים, עם מרץ, נחישות ועבודה קשה, ועדיין יש לנו הרבה מה להציע כדי שנוכל לקדם את שלושת הכפרים שלנו עוד ועוד.
אנו מבקשים מהקב"ה להדריך אותנו לכל הטוב ביותר לכולנו.

תיכון ובית ספר יסודי
גן שעשועים מקורה ומיני מגרשי משחקים בבאסמה
מועדון נוער ומרכז קהילתי
מרכז לטיפול בילדים ואמהות
גן ילדים
רחובות ראשיים
בניין אל מג'ליס
כיסוי ריבועי בית ספר
מעון יום לילדים
ספרייה ציבורית
מועדון דור הזהב
מעמד האישה
מחלקת נוער בבאסמה
מחלקת בריאות ואיכות הסביבה
סביבה ירוקה שווה
עבודות תחזוקה ושיקום בבתי קברות
תשתיות ורחובות בסמה
בטיחות בדרכים
הרשות הלאומית לסמים ולבקרת אלכוהול
מועדוני נוער בסמה
תמיכה במועצה לאנשים עם צרכים מיוחדים
יום עבודות צדקה בריאד ובששארדס בסמה
תוכנית 360
חלוקת מלגות לסטודנטים באוניברסיטה בבאסמה
מחנה קיץ
מחנה אביב
תוכנית אתגרים
הרחבת שטח ההשפעה של כפרי בסמה

הצטרף לרשימת התפוצה