פרוטוקולי ישיבות המועצה 2020

פרוטוקולי ישיבות המועצה 2020

פורסם בתאריך :7/8/2020

לא מן המניין 

 

01/2020 פרוטוקול ישיבת המועצה 

لتحميل ملف اضغط هنا

 

02/2020 פרוטוקול ישיבת המועצה

 لتحميل الملف اضغط هنا 

 

מן המניין

 פרוטוקול ישיבת המועצה 01/2020 שהתקיימה בתאריך 21.01.2020

 لتحميل الملف اضغط هنا

 

פרוטוקול ישיבת המועצה 02/2020 שהתקיימה בתאריך 10.03.2020

 لتحميل الملف اضغط هنا

 

פרוטוקול ישיבת המועצה 03/2020 שהתקיימה בתאריך 02.06.2020

 لتحميل الملف اضغط هنا

פרוטוקול ישיבת המועצה 04/2020 שהתקיימה בתאריך 14.7.2020

لتحميل الملف اضغط هنا 

 

פרוטוקול ישיבת המועצה 05/2020 שהתקיימה בתאריך 24.11.2020

لتحميل الملف اضغط هنا 

 

 

הצטרף לרשימת התפוצה