גבייה

גבייה

פורסם בתאריך :5/20/2019
מנהל המחלקה:  זידאן בדראן
טלפון: 046257701/585 
פקס: 046257704
דוא"ל: zidan765@013net.net

פקידת המחלקה והקופאית: פרח כבהא
פקיד המחלקה: מוסטאפא אבו נהייה
טלפון: 046257592 
פקס: 046257702
חברת הגבייה: מ.ר.עולמית לגבייה בע"מ

שעות וימים לקבלת קהל במחלקת הגבייה: מיום א'  עד ה' , משעה – 8:30 עד 14:30.
מחלקת הגבייה מרכזת את כל הנושא של תשלומי מס הארנונה, מתן והענקת ההנחות לפי החוק. המחלקה מעמידה לנוחיות התושבים מגוון תשלומים  שונים .
משלם המחזיק בנכס מגורים רשאי להגיש למועצה בקשה לבדיקה למתן הנחה ממס הארנונה באותה שנה בלבד, לפי מבחן ההכנסה וטבלת ההנחות ,ותקנות החוקים, ולפי מצב של נזקק . 
בקשות חריגות של נזקקים ביותר תועלה לדיון בוועדת ההנחות במועצה. כל בקשת הנחה למחלקת הגבייה או לנזקק לוועדת ההנחות במועצה, מחויבת להיות מלווה ונתמכת בכל האישורים הנדרשים במלואם, בקשה חסרה לא תיבדק .
בשירות המועצה עובדת חברת גבייה חיצונית אשר מטפלת ועוסקת בכל הנושא של אכיפת גבייה, משלוח התראות והודעות דרישה, מסירת עיקולים,  עיקולים שונים, עבודה בשטח, ומעמידים מנהל משלהם במחלקת הגבייה במועצה .

הצטרף לרשימת התפוצה