פרוטוקולי ישיבות המועצה 2022

פרוטוקולי ישיבות המועצה 2022

פורסם בתאריך :6/29/2022

מן המניין:

פרוטוקול ישיבת המועצה 01/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 פרוטוקול ישיבת המועצה 02/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 פרוטוקול ישיבת המועצה 03/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 04/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 פרוטוקול ישיבת המועצה 05/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 פרוטוקול ישיבת המועצה 06/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 פרוטוקול ישיבת המועצה 07/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 פרוטוקול ישיבת המועצה 08/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 פרוטוקול ישיבת המועצה 09/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן 

 פרוטוקול ישיבת המועצה 10/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 

 לא מן המניין:

 

פרוטוקול ישיבת המועצה 01/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 02/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 03/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 04/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 05/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 06/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 

 

הצטרף לרשימת התפוצה