פרוטוקולי ישיבות המועצה 2022

פרוטוקולי ישיבות המועצה 2022

פורסם בתאריך :6/29/2022

מן המניין:

 

פרוטוקול ישיבת המועצה 01/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 פרוטוקול ישיבת המועצה 02/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 פרוטוקול ישיבת המועצה 03/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

  פרוטוקול ישיבת המועצה 04/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 

 לא מן המניין:

 

 פרוטוקול ישיבת המועצה 01/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המועצה 02/2022 - לקריאה והורדה לחץ כאן

 

 

הצטרף לרשימת התפוצה