פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2016

פורסם בתאריך :5/21/2019

לא מן המניין 

 

22.06.2016 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין 

להורדת קובץ PDF  

 

30.11.2016 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

27.12.2016 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF  

 

מן המניין 

 

29.09.2016 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

28.10.2016 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

30.11.2016 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

 

27.12.2016 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

להורדת קובץ PDF 

הצטרף לרשימת התפוצה