הארכת מועד הגשה - מכרז פומבי מס' 1/2023 - לביצוע עבודות שיפוץ בי"ס יסודי אלואדי ברטעה

הארכת מועד הגשה - מכרז פומבי מס' 1/2023 - לביצוע עבודות שיפוץ בי"ס יסודי אלואדי ברטעה

פורסם בתאריך :5/30/2023

הארכת מועד הגשה - מכרז פומבי מס' 1/2023 - לביצוע עבודות שיפוץ בי"ס יסודי אלואדי ברטעה

פרטים בקישור הבא:

https://basma.muni.il/ar/Form/Populate?formId=1665 

 

הצטרף לרשימת התפוצה