הודעה על פתיחת תיבת המכרזים

הודעה על פתיחת תיבת המכרזים

פורסם בתאריך :5/19/2021

הודעה על פתיחת תיבת המכרזים

 

פתיחת תיבת המכרזים תתקיים היום (רביעי 19.05.21) בחדר הישיבות בבניין המועצה מקומית בסמ"ה בברטעה, בשעה 18:00

עבור המכרזים הבאים:

מכרז פומבי מס' 3/2021 - להפעלת בי"ס תיכון במועצה מקומית בסמ"ה

מכרז פומבי מס׳ 5/2021 - למתן שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון עבור מועצה מקומית בסמ"ה

מכרז מס' 4/2021 - אספקת ארוחות למוסדות ורווחה בבסמ"ה

בכבוד רב,

מועצה מקומית בסמ"ה

הצטרף לרשימת התפוצה