הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

פורסם בתאריך :11/10/2020

הודעה על פתיחה תיבת המכרזים

הרינו להודיע כי ביום חמישי 12/11/2020 בשעה 17:00 תתכנס ועדת מכרזים במשרדי המועצה בברטעה, לפתיחת ו/ או החלטה בעניין:

מכרז פומבי מס' 10/2020 - בניית תוספת כיתות לימוד בי"ס מקיף מועאוויה

הקבלנים המציעים מוזמנים להיות נוכחים בפתיחה 

 

הצטרף לרשימת התפוצה