פרוטוקולי ועדת התקשרויות

פרוטוקולי ועדת התקשרויות

פורסם בתאריך :11/9/2020

להלן פרוטוקולי ועדת התקשרויות: 

 

הטמעת סקר נכסים  לחץ כאן - اضغط هنا

הכנת תכנית אב אגנית לנחל נרבתה לחץ כאן - اضغط هنا

מתחם צפון ברטעה לחץ כאן - اضغط هنا

שירותי סקר נגישות מוס"ח לחץ כאן - اضغط هنا

שירות ויעוץ ומתן אישור נגישות "סקר נגישות תחנת אוטובסים" לחץ כאן - اضغط هنا 

שירותי תכנון מפורט מועדון נוער ברטעה לחץ כאן - اضغط هنا 

שירותי תכנון מפורט מועדון נוער מעאוויה לחץ כאן - اضغط هنا

שירותי תכנון מפורט שדרוג מגרש כדורגל עין סהלה לחץ כאן - اضغط هنا

שירותי תכנון שדרוג מגרש כדורגל ברטעה לחץ כאן - اضغط هنا

שירותי תכנון תנועה כביש כניסה ברטעה לחץ כאן - اضغط هنا

שירותי הכנת תכנית מפורטת שינוי תוואי דרכים לחץ כאן - اضغط هنا 

 

ועדת השלושה - מכרז פינוי אשפה اضغط هنا - לחץ כאן

ועדת השלושה - מכרז שירותי היסעים - اضغط هنا - לחץ כאן 

ועדת התקשרויות פיקוח 2 יח גן ילדים ע"י תחנת בריאות המשפחה اضغط هنا - לחץ כאן

 

تقرير اللجنة الثلاثية - ועדת השלושה إضغط هنا - לחץ כאן

פיקוח בניית יח גן ילדים מעאוויה: اضغط هنا - לחץ כאן

שירותי פיקוח 2 יח גן ילדים מעאוויהاضغط هنا - לחץ כאן

 תכנון גן ילדים מעאוויה חלקה 13: اضغط هنا - לחץ כאן

 תכנון גן ילדים מעאוויה: اضغط هنا - לחץ כאן

תכנון מגרש כדורגל עין סהלה: اضغط هنا - לחץ באן 

תכנון מעון יום מעאוויה: اضغط هنا - לחץ כאן

תכנון מפורט קירוי מגרש בית ספר יסודי ברטעה: اضغط هنا - לחץ כאן

תכנון קירוי מגרש חטב מעאוויה: اضغط هنا - לחץ כאן 

 

 ועדת התקשרויות: החלטה על התקשרות לשירותי פיקוח בניית 2 יח' גן ילדים לחץ כאן

ועדת התקשרויות: החלטה על התקשרות לבדיקת הכנסות חינוך לחץ כאן

ועדת התקשרויות: שירותי יעוץ / ניהול פרויקטים בנושא תכנון לפי החלטת ממשלה 922 לחץ כאן

החלטה על התקשרות לשירותי יעוץ תכניות דיגיטאליות לחץ כאן    

בדיקת הכנסות רווחה לחץ כאן

 

הצטרף לרשימת התפוצה