חזון מצב חירום

חזון מצב חירום

פורסם בתאריך :3/25/2020

המועצה המקומית בסמ"ה  בשעת חירום

חזון :

אחריות המועצה

תפקיד המועצה בשעת חירום הוא שמירה על רצף של מתן השירותים לתושבים, ריכוז הצרכים – פנייה לפיקוד העורף, משרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים – ומעקב אחרי המענה לפניות. המועצה היא הכתפיים הרחבות של ניהול אירוע.

אחריות התושבים

שמירה עד כמה שניתן על שגרת החיים של הפרט והמשפחה, תוך מתן סיוע לשכנים.

 

 

מדדים נדרשים :

אחריות המועצה בשעת חירום

הרשות המקומית היא מפעל חיוני. בתקופות שגרה יכין כל עובד את עצמו לקראת מצבי חירום. באחריות המועצה לתרגל את צוותי המועצה אחת לחצי שנה.

מדדים נדרשים לרשות המקומית בעת חירום:

  • מידע על האוכלוסייה. תיק יישוב.
  • ציוד חירום.
  • תכונית קליטת אוכלוסייה בתוך מתקני קליטה .
  • מים וביוב - אספקה ושירותי סניטציה באמצעות תאגיד המים עירון .
  • חללים – בעזרת עמותת ראס אלעין .
  • שירותים מוניציפליים בחירום.

ריתוק משקי - הגדרת בעלי תפקידים בחירום .

באחריות התושב

קיום המשפחה הגרעינית במשך 72 שעות בביתה, ללא אספקה חיצונית.

שהיית התושבים ביישוב ובבתים, במשך 30 יום, באזורים מוגנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציוד מומלץ :

 

אחריות המועצה

מכשיר קשר שיכול לעבוד בכל מצב , תיק רופא , אלונקות , תחזוקת מקלטי מוס"ח , ציוד מתקני קליטה .

 

אחריות התושבים

4-3 ליטר מים לאדם ביממה, ל 3- יממות.

מזון מוכן לאכילה באריזות סגורות כגון חטיפים או שימורים.

תאורת חירום או פנס - למקרה של הפסקת חשמל.

רדיו עם סוללות - לצורך האזנה להנחיות.

מטף כיבוי אש - למקרה שריפה.

מאוורר חשמלי.

כלי לאשפה ושקיות ניילון לפסולת.

עיתונים, ספרים, צעצועים ומשחקים לילדים.

ערכת עזרה ראשונה- לטיפול מיידי במקרה של פגיעה גופנית. כפפות גומי חד פעמיות, תחבושת לעצירת דימום, אגדים, חומר לחיטוי פצעים ומספריים.

סוללות רזרביות לרדיו, לטלפון ולמכשירים אחרים שתזדקקו להם.

אמצעי תקשורת - טלוויזיה, רדיו, מחשב, טלפון, פקס או כל אמצעי אחר, כדי שתוכלו להתעדכן בהוראות פיקוד העורף. ודאו מראש כי בחדר יש קליטה.

פנקס טלפונים חיוניים.

פריטים חשובים כדאי לשמור בשקיות ניילון אטומות כדי שיישמרו יבשים - פנקס הנחיות, בגדים להחלפה, מסמכים חשובים וצילומים של תעודות מזהות.

 

 

 

מתנדבים:

באחריות המועצה

המועצה תאתר, באמצעות מנהלי המחלקות, את המתנדבים הפוטנציאליים שאפשר לגייס לתפקידים שונים בחירום, ותכשיר אותם בהתאם. כל מנהל מחלקה/ אגף אחראי לזהות את פוטנציאל המתנדבים בתחומו ולהעביר את הרשימות למחלקת מתנדבים להסדרת הביטוח בשעת חירום.

 

באחריות התושבים

בפועל ינוהל האירוע על ידי המנהיגות המקומית המתנדבת ביישוב.

להכין רשימות הכוללות מספר רב של מתנדבים. הרשימות יכללו מספרי תעודות זהות לצורך ביטוח בזמן חירום. את הרשימות יש להעביר למחלקת מתנדבים במועצה.

 

 

 

 

 

חלוקת תפקידים במועצה:

פיקוד המועצה בשעת חירום

1. הגדרת המצב כחירום, קביעת מדיניות ההפעלה של המועצה ורמת השירותים לתושבים.

2. ייצוג בעיות, צרכים ותמונת מצב של המועצה כלפי גורמי חוץ (ממלכתיים וולונטריים).

3. קיום קשר רציף וישיר עם הנהלות התושבים, באמצעות הנהלות היישובים, לשם מתן תמיכה, מידע ומענה לצרכים וקשיים המתעוררים כתוצאה מהמצב.

4. הגדרת ציפיות ברורה מעובדי המועצה על נוכחותם ותפקודם בשעת חירום.

5. הובלת מטה החירום של המועצה על מנת להבטיח מענה אפקטיבי לצורכי התושבים.

6. דוברת המועצה תעביר הודעה ליישובים תוך וידוא העברת הנחיות, מידע ותמיכה לתושבי המועצה באמצעות מוקד ואמצעי הסברה אחרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סדר הפעולות באירוע נקודתי קצר :

אחריות המועצה

 

1. קבלת דיווח על האירוע מהקב"ט או הרמ"ט.

2. ביצוע הערכת מצב לגבי:

א. כינוס מטה החירום (מלא/חלקי).

ב. יציאה למקום האירוע (בהתאם לצורך).

 

3. במקום האירוע:

א. ניהול המענה הראשוני לתושבים במקום.

ב. ניהול הסיוע לכוחות הביטחון על פי הצורך.

ג. הנחייה ומעקב אחר פעולות של גופי המועצה הפועלים בשטח.

 

4. כינוס מטה חירום של המועצה על מנת:

א. ליצור תמונת מצב.

ב. לאתר צרכים של תושבי המועצה במעגלי הפגיעה השונים.

ג. לבצע הערכת מצב לאור האירוע וצורכי התושבים.

ד. לקבוע דרכי פעולה להבטחת מענה מיטבי לצורכי התושבים במעגלים השונים.

 

5. וידוא העברת הנחיות, מידע ותמיכה לתושבי המועצה באמצעות מוקד ואמצעי הסברה אחרים.

6. מעקב אחר מענה גורמי הביטחון ומחלקות הרשות לאירוע, והתערבות כנדרש.

 

 

 

 

 

 

 

סדר הפעולות באירוע ארוך :

אחריות המועצה

1. כינוס מטה חירום של המועצה - מטה מצומצם או מורחב.

2. ביצוע הערכת מצב בהתאם לאירוע ועל פי הנחיות כוחות הביטחון, וקביעת:

א. מדיניות ההפעלה של הרשות (ניהול שגרת חירום).

ב. שיטת ההפעלה של הרשות (פתיחת חמ"ל, שחרור אנשים, עבודה במשמרות, מתנדבים וכו').

3. קבלת החלטה על הפעלת מערכת החירום של המועצה עם קבלת התראה על אירוע חירום צפוי.

ג. תכונית מענה לצורכי התושבים (לקהלי יעד שונים: קשישים, ילדים וכו').

ד. תכונית הסברה לתושבים.

4. קידום קשר עם גורמי חוץ ממלכתיים והתנדבותיים על מנת:

א. לקבל מידע על המצב, מדיניות וכו' ופיזורו לבעלי התפקידים ולתושבים.

ב. ייצוג בעיות, צרכים ותמונת מצב של המועצה וגיוס משאבים כנדרש.

5. קיום קשר הדוק ורציף עם הנהלת היישובים ותושבי המועצה באופן ישיר ובאמצעות כלי ההסברה השונים על מנת להגביר את תחושת הביטחון והחוסן בקרב התושבים.

6. ניהול הערכת מצב יומית של מטה החירום של המועצה לטובת:

א. עדכונים מכוחות הביטחון וגורמי חוץ.

ב. עדכונים הדדיים של בעלי התפקידים.

ג. עדכון מדיניות הפעלת הרשות לפי הצורך.

ד. איתור צורכי התושבים וגיבוש דרכי מענה.

ה. קביעת תכונית הסברה יומית (הנחיות, מידע ותמיכה) ואופן הפצתה.

ו. חלוקת משימות לבעלי תפקידים שונים.

7. מעקב אחר ביצוע משימות והתערבות בנקודות קריטיות כנדרש.

8. מתן מענה לפניות של גורמי חוץ, בעלי תפקידים ותושבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפקיד רמ"ט בחירום :

 

רמ"ט המועצה :

 

1. מוציא לפועל את המדיניות וההנחיות שקבע ראש המועצה.

2. מנחה ומרכז את עבודת המטה של מכלולי המועצה.

3. יצירת תמונת מצב שוטפת על המתרחש ביישובי המועצה וריכוז צורכי התושבים כפי שעולים מהיישובים.

4. מעקב אחר יישום תכונית הפעולה של המועצה והתערבות כנדרש.

5. שליטה ובקרה של החפ"ק הרשות וצוותים משימתיים (לוגיסטי, פסיכו סוציאלי) בשעת אירוע לפי הנחיות ראש המועצה.

6. תאום, עדכון וסיוע למשרדי ממשלה הפועלים במרחב.

7. ריכוז והעברת דרישות המועצה לצה"ל, מטה מל"ח מחוזי, משרדי ממשלה ורשויות ייעודיות מוסמכות אחרות.

8. קביעת סדרי עבודה ורמת הכוננות של מטה החירום בהנחיית ראש המועצה.

 

 

 

 

 

 

 

סדר פעולות באירוע חירום:

אחריות המועצה

 

1. קבלת דיווח על האירוע מהקב"ט ו/או המוקד.

2. עדכון ראש המועצה וקבלת הנחיות על אופן ההפעלה של המועצה.

3. יישום הנחיות של ראש המועצה לגבי מענה ראשוני לאירוע (שליטה בחפ"ק, כינוס צוות חירום ו/או בעלי תפקידים וכו').

4 . כינוס צוות חירום של המועצה לשם:

א. יצירת תמונת מצב.

ב. איתור צרכים של תושבי המועצה במעגלי הפגיעה השונים.

ג. קביעת דרכי פעולה להבטחת מענה מיטבי לצורכי התושבים במעגלים השונים.

5. הוצאת הנחיות התגוננות על ידי מחלקת הביטחון ומידע על האירוע על ידי האחראי למידע לציבור (בהתאם להגבלות כוחות הביטחון).

6 . תיאום וסיוע לכוחות הביטחון הפועלים במרחב.

7. מעקב אחר מענה גורמי הביטחון ומחלקות הרשות לאירוע והתערבות כנדרש.

8. מתן מענה לצרכים שעולים מחפ"ק המועצה ו/או צוותי המשימה במקום האירוע.

1 . כינוס צוות חירום של היישוב לשם:

א. יצירת תמונת מצב.

ב. איתור צרכים של תושבי היישוב במעגלי הפגיעה השונים.

ג. קביעת דרכי פעולה להבטחת מענה מיטבי לצורכי התושבים במעגלים השונים.

2. קבלת הנחיות התגוננות על ידי מחלקת הביטחון ומידע על האירוע על ידי האחראי למידע לציבור (התאם להגבלות כוחות הביטחון).

3. תיאום וסיוע לכוחות הביטחון הפועלים ביישוב.

4. מעקב אחר מענה גורמי הביטחון ומחלקות הרשות לאירוע והתערבות כנדרש.

5 . מתן מענה לצרכים שעולים מצוותי המשימה.

 

 

סדר הפעולות בשגרת חירום:

אחריות המועצה

1. הפעלה של מרכז הפעלה על פי הנחיות ראש המועצה - באמצעות מחלקות המועצה.

2. קביעת נהלי עבודה, משמרות וכו' במרכז ההפעלה על בסיס מדיניות ראש המועצה.

3. יצירת תמונת מצב שוטפת על הנעשה במרחב המועצה דרך הנהגת היישובים, פניות למוקד ודיווחי המחלקות.

4. סיוע לראש המועצה בניהול הערכת מצב יומית של צוות החירום המועצתי על מנת:

א. לקבל עדכונים מכוחות הביטחון וגורמי חוץ.

ב. למסור עדכונים הדדים בין בעלי התפקידים במועצה.

ג. עדכון מדיניות הפעלת הרשות לפי הצורך.

ד. איתור צורכי התושבים (קבוצת יעד השונים) וגיבוש דרכי מענה.

ה. אישור תוכנית הסברה יומית (הנחיות, מידע ותמיכה) ואופן הפצתה.

ו. אישור התוכנית הקהילתית - להפעלה ביישובים ומחוץ למועצה.

ז. חלוקת משימות לבעלי תפקידים שונים.

5. הנחיה, ריכוז ותיאום של עבודת המטה של מחלקות המועצה.

6 . מעקב אחר יישום תוכנית הפעולה של המועצה והתערבות כפי שנדרש.

7. הקצאת משאבים (מזון, תרומות, אמצעי התגוננות ועוד) ליישובי המועצה במקרה הצורך ובהתאם למדיניות ראש המועצה.

8. עדכון שוטף של עזרי השליטה של מרכז הפעלה בכלל ולקראת הערכת מצב בפרט.

9. קיום קשר ורציף עם הנהגות היישובים ותושבי המועצה על מנת לאתר צרכים של התושבים.

10. תיאום ועדכון הדדי עם כוחות הביטחון ומשרדי ממשלה הפועלים בשטח.

11. מתן מענה לפניות של גורמי חוץ, בעלי תפקידים ותושבים.

12 . מעקב אחר רווחת עובדי המועצה ומתנדביה - פיזית ונפשית - בתיאום עם מנכ"ל המועצה.

13 . פיקוח על פעילות מחלקות המועצה כך שתתאים להנחיות כוחות הביטחון, בתיאום עם מחלקת הביטחון.

14 . דאגה להמשך אספקת שירותים חיוניים לתושבים (מסחר, דואר, בנקים ועוד) והתערבות מול גורמים אלו במקרה הצורך (בהתאם להנחיות כוחות הביטחון).

 

 

 

 

 

 

 

תפקיד ממונה החירום במועצה:

ממונה על שירותי החירום

1 . הוצאה לפועל של המדיניות וההנחיות שקבע ראש המועצה.

2 . אחריות על הניהול השוטף של מרכז ההפעלה ומוקד המועצה.

3 . סיוע בגיבוש תמונת מצב שוטפת מהשטח.

4 . סיוע יישום תכונית הפעולה של המועצה והתערבות כנדרש.

5. הפעלת חפ"ק הרשות וצוותים משימתיים בשעת אירוע לפי הנחיות ראש המועצה.

6. קביעת סדרי עבודה ורמת הכוננות של מטה החירום בהנחיית ראש המועצה.

7 . תיאום, עדכון וסיוע לגורמי הביטחון הפועלים במרחב.

8. פיקוד והפעלה של יחידת "יפתח" לחילוץ ואבטחה ומשימות כפי שיוגדרו ע"י הרשות.

 

תפקיד ממונה החירום בשעת חירום

1. קבלת דיווח על האירוע.

2 . עדכון ראש המועצה וקבלת הנחיות על אופן ההפעלה של המועצה.

3. יישום הנחיות של ראש המועצה לגבי מענה ראשוני לאירוע (הפעלת חפ"ק, כינוס צוות חירום ו/או בעלי תפקידים וכו').

כינוס צוות חירום של המועצה:

א. יצירת תמונת מצב.

ב. קביעת דרכי פעולה להבטחת מענה מיטבי לצורכי התושבים במעגלים השונים.

ג. וידוא הוצאת הנחיות התגוננות על ידי מחלקת הביטחון ומידע

על האירוע על ידי האחראי למידע לציבור (בהתאם להגבלות כוחות הביטחון).

4. תיאום וסיוע לכוחות הביטחון הפועלים במרחב.

5. מעקב אחר מענה גורמי הביטחון ומחלקות הרשות לאירוע והתערבות כנדרש. מתן מענה לצרכים שעולים מחפ"ק המועצה ו/או צוותי המשימה במקום האירוע.

6. התראה לכוננות ליחידת "יפתח".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחלקת קהילה ורווחה  :

חיזוק החוסן הקהילתי על ידי מתן מענה מקצועי ונגיש של עובדים סוציאליים לכלל תושבי המועצה, ברמה פרטנית, משפחתית וקהילתית, על פי הכישורים המקצועיים של העו"סיות ובתיאום עם צוות החירום המועצתי.

אשת הקשר: מועתסם יחיא מנהל מחלקת רווחה

1. ייעוץ מקצועי לצוות החירום המועצתי בתחום התנהגות אוכלוסייה.

2. תיאום בין אגפים יום יומי - רווחה, חינוך, שפ"י, נוער, סב יום, עליה, מתנדבים, ביטחון, מח' יישובים - לצורך מתן מענה בנוגע להתנהגות אוכלוסייה לכלל אוכלוסיית המועצה.

3. איתור ומתן מענה רגשי ומעשי לאוכלוסייה הנזקקת, המוכרת ושאינה מוכרת למחלקה, באמצעות עו"סיות האגף וצוותי צח"י.

4. ליווי צוותי צח"י ביישובים - עו"ס היישוב תלווה באופן שוטף את צוות החירום היישובי, בתחום התנהגות אוכלוסייה.

5. נוכחות קבועה ביישובים - פגישות עם בעלי תפקידים.

6. קשר קבוע עם בעלי התפקידים ביישובים מתחומי בריאות, רווחה, קשישים, חינוך, ועם מנהל הקהילה.

7. גיוס סיוע ממשרד הרווחה ומארגונים וולונטריים.

8. כינוס עובדי המחלקה לצורך עדכון על המצב, קביעת מדיניות עבודה, בירור זמינות הצוות וחלוקת תפקידים ומשמרות.

9. ישיבה יומית עם הצוות האגפי לצורך עדכונים וקביעת תוכנית עבודה יומית.

10. קיום קשר יומי עם המתנדבים הפועלים ביישובים ובקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

הפעלת קבוצות תמיכה לנזקקים.

מתן תמיכה לעובדי המועצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השירות הפסיכולוגי :

אחריות הפסיכולוגים

1.      ייעוץ, תמיכה והדרכה לתושבי המועצה בקשיים רגשיים ונפשיים הנובעים מהמצב.

2.      ייעוץ לגורמי המועצה ולבעלי תפקידים ביישובים בנושא התנהגות אוכלוסייה, תוך התייחסות לאספקטים הפסיכולוגיים.

3.      ייעוץ לצוותי חינוך, רכזי חינוך והורים לגבי התייחסות מתאימה לילדים בחירום.

4.      הנחיית צוותי החינוך במידע ובכלים לסיוע באיתור לצורכי התלמידים בשעת חירום ומתן מענה (שיחות מורה עם תלמידים בכיתה, מתן מענה להורים במצבי לחץ, איתור ילדים עם קשיים ותגובות טראומטיות).

5.      קשר רציף עם מנהלי מוסדות החינוך והגננות והנחייה לפי הצורך.

6.      מתן הנחיות להורים לגבי מצב החירום - באמצעי ההסברה השונים (באינטרנט, בדפים שיופצו ליישובים, ועוד).

7.      מתן הנחיות לבתי הילדים ביישובים באמצעות רכזי החינוך.

8.      קשר עם רכזי החינוך, מזכירי היישובים, מרפאות ביישובים והיענות לפניות.

9.      מיפוי מצבם של נפגעי חרדה באמצעות מידע מצוותי המורים ומידע שברשות העו"ס ביישוב, רכזי החינוך והמרפאה.

10.   הפעלת קו פתוח לפניות הציבור - מענה טלפוני, פורום פתוח באינטרנט.

11.   תמיכה בעובדי המועצה.

12.    יצירת קשר עם מנהל מחלקת החינוך והרווחה על מנת לגבש תמונת מצב, תוכנית התערבות וחלוקת תפקידים.

13.   יצירת קשר עם בעלי תפקידים (רכזי חינוך) ביישוב שנפגע, ועם מנהל המוסד החינוכי (או הגננת) שבו יש ילדים הקשורים לאירוע, על מנת לאתר צרכים והתערבות נדרשת.

14.    יצירת קשר עם מעגלי הפגיעות - משפחה, כיתה/ גן - של הילד שנפגע בארוע.

15.    במידת הצורך, פסיכולוג (המשובץ במוסד/יישוב או על פי הנחיית ראש השירות) יגיע למקום האירוע ויפעיל תכונית התערבות ראשונית כנדרש.

16.   עדכון מנהל מחלקות החינוך ומחלקת הרווחה על המתרחש, דיווח על פעולות שבוצעו וחשיבה משותפת על פעולות שיש לבצע בהמשך.

17.    עדכון קב"ט המועצה והשוטר הקהילתי.

18.    עדכון גורמי חוץ- הפסיכולוג המחוזי והמפקח במשרד החינוך.

19.   באירוע חירום כללי ומתמשך (מלחמה), הפסיכולוגים מגיעים לשרות הפסיכולוגי במועצה.

20.   תתקיים תורנות נוכחות בשעות העבודה, ותורנות מענה טלפוני 24 שעות לפי משמרת של 8 שעות.

21.   מנהלת השפ"ח תשתתף בישיבות החירום של המועצה/ רווחה/חינוך ובישיבות חירום מיוחדות, כפי שייקבעו ביישובים עם הקהילה.

22.   במצב שבו הגנים ובתי הספר פתוחים: כל פסיכולוג יבקר במוסדות החינוך ובבתי הילדים, וייענה לפניות של הורים וצוותי חינוך.

23.   במצב שבו הגנים ובתי הספר סגורים: ביקור ביישובים במקום הלימוד - טיפול בילדים.

24.   קבלת נפגעי חרדה להתערבות ראשונית, ייעוץ להורים וילדים עם קשיים.

25.   עזרה לקהילה (דרך רכזי חינוך, מנהלים, מחלקות החינוך והרווחה) בקבלת החלטות בתחום החינוכי: העסקת ילדים, פתיחת מוסדות חינוך תוך התייחסות בכיתות למצב לפי גיל הילדים.

26.   ח. מתן הנחיות להורים לגבי מצב החירום באמצעי ההסברה השונים (באינטרנט, בדפים שיופצו ליישובים ועוד).

27.   מתן הנחיות לבתי הילדים ביישובים באמצעות רכזי החינוך.

28.   מיפוי מצבם של נפגעי חרדה באמצעות מידע מצוותי המורים, העו"ס ביישוב, המרפאה ורכזי החינוך.

29.   הפעלת קו פתוח לפניות הציבור - מענה טלפוני, פורום פתוח באינטרנט

30.   תמיכה בעובדי המועצה.

 

 

 

 

 

 

מחלקת כח אדם :

בלאל כבהא מנהל מחלקת כ"א

בשעת חירום איוש וציוות עובדי המועצה ומתנדביה למשימות בשעת חירום, ודאגה לרווחתם.

1. מיפוי כלל הצרכים של המחלקות והיישובים.

2. הגדרת בעלי תפקידים "חיוניים".

3. איוש כח אדם על ידי בעלי תפקידים שונים.

4. הגדרת ממלא מקום לכל מנהל מחלקה.

5. טיפול באנשים שגויסו (הסעדה, החלפת משמרות, חופשה).

6. מתן תמיכה רגשית לעובדי המועצה, במידת הצורך.

סדר פעולות בסיסי להתנהלות בשעות חירום:

1. הכנות לשעת חירום בזמן מתיחות ושגרה:

א. רשימת עובדים + מספרי טלפון + תפקיד + תפקיד בשעת חירום.

ב. רשימת מתנדבים + מספרי טלפון + תפקיד בשעת חירום.

ג. מאגר כח אדם מהיישובים להפעלת מסגרות חינוך.

ד. רשימת ממלאי מקום לבעלי תפקידים.

2. סדר פעולות בזמן ארוע חירום:

א. מיפוי צרכי כח אדם של המחלקות והגופים המטפלים בארוע.

ב. איוש המשרות בהתאם לצורך (תגבור מחלקות על ידי ויסות עובדים ו/או הפעלת מתנדבים).

ג. ריכוז נתונים על נפגעים בקרב העובדים / מתנדבים.

ד. במקרה של פגיעה בעובד / מתנדב - ריכוז המענה לעובד, למשפחתו ולהנהגת היישוב שבו הוא מתגורר.

ה. טיפול רגשי, במידת הצורך.

סדר פעולות בסיסי באירוע נקודתי/ מתמשך

א. כינוס כל עובדי המועצה, תדרוכם על ידי ראש המועצה, וחלוקתם למשמרות על פי מדיניות המועצה.

ב. הוצאת עובדים ל"התרעננות".

ג. בחינה של התפוקות בעבודה (קבלת החלטה בשאלה אם כל העובדים חיוניים).

ד. מתן מענה למשפחות של עובדי מועצה חיוניים.

ה. מתן סיוע (רגשי, חומרי) לעובדים נזקקים ולמשפחותיהם.

ו. מתן מענה מקומי (לינה וארוחות) לעובדים חיוניים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחלקת החינוך:

במקרה אסון נדרשת מערכת החינוך לתת מענה המותאם לצורכי כלל קהילת מערכת החינוך (ילדים/תלמידים, צוותי חינוך והורים), ומתבסס על משאבי מערכת החינוך, בהתאם למציאות במרחב הזמן. המענה יתבסס על מדיניות המועצה, בתיאום עם נציגי היישובים, ובהתחשב בהנחיות גורמי החירום והרשויות הממלכתיות.

מנהל המחלקה ראפת כבהא ,

תפקיד המחלקה בשעת חירום

1. גיבוש תמונת מצב והערכת מצב לגבי צורכי אוכלוסיית הילדים והנוער במרחב המועצה, ומתן מענה בשיתוף עם מחלקות המועצה והיישובים.

2. הבטחת פעילות הילדים במסגרות החינוכיות/חלופיות.

3. מתן מידע רלוונטי לתלמידים, לצוותי החינוך ולהורים.

4. הפעלת מערך תמיכה והדרכה פדגוגית ורגשית לתלמידים, לצוותים החינוכיים ולהורים.

5. מתן מענה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.

6. הקצאת/ השגת משאבים כלכליים לילדי המועצה. הצוותים החינוכיים יפעלו בשיתוף הורים ומתנדבים.

סדר פעולות בסיסי להתנהלות בשעת חירום

א. קבלת דיווח על האירוע ממחלקת הביטחון ו/או המוקד.

ב. העברת מידע והנחיות לשאר מוסדות החינוך על פי הנחיות מחלקת הביטחון.

ג. סיוע וליווי למוסד החינוכי שבמסגרתו התרחש האירוע - נציגי המחלקה בדגש על שפ"י ( שירות פסיכולוגי )

 

ד. איסוף וריכוז תמונת מצב על המתרחש במוסדות במרחב המועצה, והפעלת נוהל חירום מערכת החינוך הכוללת בהתאם לאירוע.

ה. השתתפות בישיבת הערכת מצב במועצה.

ו. העברת הנחיות ועדכונים לכלל מוסדות החינוך, בהתאם להחלטות שהתקבלו בהערכת המצב המועצתית.

ז. היערכות למתן מענה לצרכים מיוחדים של הסגל ותלמידי המוסדות כתוצאה מהאירוע.

סדר פעולות בסיסי באירוע נקודתי / מתמשך

• כינוס עובדי המחלקה לשם עדכון על המצב, חלוקת תפקידים וחלוקת משמרות.

• קשר טלפוני, העברה יומיומית של מידע חיוני עם הגופים הבאים:

- מנהלי מחלקות במועצה: ביטחון, גנים, קב"ס, שפ"י, רווחה, נוער וספורט, תחבורה, תרבות.

- מנהלי בתי הספר בתחום המועצה.

- גני ילדים ומעונות היום.

- מנהלי מוסדות החינוך מחוץ למועצה, בהם מתחנכים ילדי המועצה.

- רכזי חינוך ביישובים ומנהלי קהילות.

- משפחות התלמידים הלומדים במסגרות מיוחדות.

- גורמי חוץ: משרד החינוך - מחוז צפון, המינהל לחינוך התיישבותי, פיקוד העורף, גופים תורמים.

• ביקורים ביישובים והכנת טבלת מעקב לרישום בזמן ביקור (ראה נספח).

• מתן מענה, במידת האפשר, לצרכים העולים ממוסדות החינוך והיישובים בתחומים השונים: כלכלה, הצטיידות, הסעות, הפעלה במקלטים, תדרוך להורים ולצוותי חינוך.

• פתיחת מעון/גן לילדי העובדים במטרה להקל על המשך תפקודם.

• הפעלת תכונית לימודים חלופית בתיאום עם מוסדות החינוך.

• שילוב ילדי החינוך המיוחד בפעילות היישובית/מועצתית.

 

 

 

מחלקת הנוער :

שמירה על שגרת פעילות חינוכית-ערכית במסגרת החינוך החברתי קהילתי, בהתאם להנחיות ולאירועים.

מתן מענה חינוכי לתחומי תוכן, חברה, קהילה, אקטואליה ועוד, הנלווים לאירוע החירום.

עבודה במעגלים חברתיים וקבוצתיים: שכבת גיל מסוימת, צוות הדרכה וכו'.

קשר עם גורמים מקצועיים- טיפוליים בהתאם למתרחש.

 

מוחמד אבראהים

מנהל מחלקת נוער

תפקיד המחלקה בשעת חירום

ליווי והנחיה אישית של מד"בים (מדריכים בוגרים ביישובים) בהתאם לאירועים.

ליווי והנחיה של מעגל המד"בים כולו בהתאם לאירועים.

יצירת קשר עם בעלי התפקידים ביישוב.

יצירת קשר עם גורמים מקצועיים וטיפוליים במועצה בהתאם לאירועים.

קביעת נוהלי פעילות ועבודה בהתאם להנחיות הגורמים הרלוונטיים.

השתתפות בצוות הערכת מצב מועצתי.

סדר פעולות בסיסי להתנהלות בשעת חירום :

1. הכנות למצב חירום בזמן מתיחות ושגרה:

א. מיפוי כל בני הנוער ביישוב בדגש על חריגים (לומדים מחוץ ליישוב, חינוך מיוחד, מקרי רווחה מיוחדים ועוד). המיפוי יכלול נתונים בסיסיים - שם, משפחה, טל' נייד של הילד, נייד של ההורים, הערות.

ב. זיהוי פוטנציאל לנוער בסיכום במצבי קיצון.

2. פעולות שיש לבצע בזמן אירוע חירום:

א. זיהוי בני הנוער המעורבים באירוע - באופן ישיר, מעגל שני, שלישי ורביעי.

ב. מיפוי נקודות חוזק וחולשה בקרב בני הנוער, בכל אחד מהמעגלים.

ג. יצירת קשר ראשוני עם עובדת סוציאלית יישובית בהתאם לאירועים.

 

סדר פעולות בסיסי באירוע נקודתי / מתמשך

פעילות שיש לבצע בזמן שגרת חירום:

א. קשר אישי עם בני נוער שזוהו כבעלי נקודות חולשה.

ב. קשר רציף עם כלל בני הנוער ובחינת שינויים ברמה האישית, הקבוצתית והקהילתית.

ג. חיזוק צוותי ההדרכה וחניכי גיל תיכון ביישוב - תוך שילובם בהתאם ליכולותיהם בפעילויות שונות ביישוב באזור.

ד. קשר רציף עם עובדת סוציאלית יישובית + גורמים מקצועיים-טיפוליים רלוונטיים.

ה. קשר רציף עם גורמים מקצועיים נוספים (שפ"י (השירות הפסיכולוגי ייעוצי), בתי הספר ועוד).

 

 

 

 

 

 

מחלקת הבריאות ומחלקת  איכות הסביבה:

מנהל המחלקה ד"ר גאזי מחאמיד

תפקיד המחלקה בשעת חירום :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתן שירותי תברואה, אחזקה ואיכות הסביבה לאגפי המועצה וליישוביה במצב חירום.

1. משרד הבריאות אחראי על הבטחת שירותי בריאות בקהילה, באמצעות קופות החולים.

2. בשעת חירום, שירותי הבריאות בקהילה ימשיכו לספק למבוטחים את סל השירותים.

3. ייעוד מחלקת הבריאות: להבטיח שירות רפואי שוטף גם בימי חירום.

סדר פעולות בסיסי להתנהלות בחירום

1. הכנות לשעת חירום בזמן מתיחות ושגרה:

א. רישום ומיפוי מרפאות חיוניות.

ב. בתי מרקחת באזור.

ג. מיפוי כ"א רפואי ביישוב ובמרחב.

2 . פעולות שיש לבצע בזמן אירוע חירום:

א. הפעלת מערך הבריאות, בשכר ומתנדבים.

3 . פעילות שיש לבצע בזמן שגרת חירום:

א. בדיקת הפעלת מערך הבריאות בכל היישובים.

4. פעולות שיש לבצע בסיום תקופת החירום - שיקום:

א. ריענון מערך מרפאות וצוות רפואי מתנדב המתגורר ביישובים.

 

תפקיד המחלקה בשעת חירום ,

1. תיקוני תשתית דחופים ביישובים.

2. תיאום מול קבלנים / חברות לצורך תיקוני תשתית וניקוזים .

3. מתן שירותים מוניציפליים בתחומים של פינוי אשפה, פינוי פגרים ופסדים, הדברת יתושים, וטרינריה.

4. תיאום וסיוע לוגיסטי לכוחות הביטחון והחירום.

5. ניתוק מערכות תשתית בהתאם לדרישת כוחות החירום.

סדר פעולות בסיסי להתנהלות בשעת חירום

1. הכנות לשעת חירום:

א. תחזוקה, רענון ורכישה של כלי עבודה וחלפים.

ב. הכשרת העובדים והקבלנים למצבי החירום השונים.

ג. ניהול מאגר מידע של קבלנים, בעלי מקצועות נחוצים וספקי ציוד.

2. בזמן אירוע חירום:

א. קבלת דיווח על האירוע מאגף ביטחון; אימות וקבלת מירב הפרטים.

ב. שיגור צוות אחזקה למקום האירוע, והתחברות עם החפ"ק - במידת הצורך.

ג. סיוע לוגיסטי לאגף הביטחון ולכוחות החירום על פי הצורך.

ד. טיפול בתשתיות שנפגעו ו/ או זימון חברות תשתיות ו/או קבלנים לתיקון תשתיות בתיאום עם מחלקת הנדסה.

סדר פעולות בסיסי להתנהלות בשעת חירום ,

א. כינוס כל העובדים, תדרוכם וחלוקתם למשמרות על פי מדיניות המועצה; מוכנות ליציאה לשטח לפי קריאה.

ב. יצירת קשר עם קבלני השירות של המועצה כדי לוודא זמינותם להמשך אספקת השירותים הנדרשים למועצה, ואיתור קבלנים נוספים במידת הצורך.

ג. המשך מתן שירותים מוניציפליים לפי המדיניות שתיקבע על ידי המועצה.

 

 

מידע לציבור :

אשת הקשר,

זידאן בדראן

 

1. לספק לתושבים מידע אמין וזמין.

2. לקיים קשר עם כלי התקשורת האזוריים והארציים.

3. לקבל פניות מהציבור ולדאוג לטיפול בהן.

תפקיד המחלקה בשעת חירום

1. להוציא הודעות ליישובים ולתושבים בכלי התקשורת השונים בתכיפות הדרושה.

2. ללוות אנשי תקשורת המסקרים את הנעשה במועצה, ולדווח לתקשורת האזורית והארצית.

סדר פעולות בסיסי להתנהלות בשעת חירום

1. הכנות לשעת חירום בעת שגרה:

א. הכנת נוהלי פעולה ותגובה למצבים שונים.

ב. תדריך לעורכי כלי תקשורת יישוביים.

ג. עדכון שוטף של כתובות, מספרי טלפונים ודוא"ל.

2. פעולות בעת אירוע חירום:

א. פתיחת חדר תקשורת( מוקד )מועצתי.

ב. ריכוז מידע מדויק ואמין על האירוע.

ג. העברת מידע למזכירי היישובים ולבעלי התפקידים במועצה.

ד. העברת חוזר מידע לכלי התקשורת היישוביים (בכפוף למגבלות).

ה. יצירת קשר עם כלי התקשורת האזוריים והארציים לעדכון (בכפוף למגבלות).

סדר פעולות בסיסי באירוע נקודתי / מתמשך

3. פעולות בעת שגרת חירום:

א. וידוא ביצוע כל הפעולות בסעיף 2 (פעולות בעת אירוע חירום).

ב. עדכונים תקופתיים בהתאם לצורך.

4. פעולות שיש לבצע בסיום תקופת החירום:

א. המשך הפצת עדכונים במהלך כל תקופת השיקום.

ב. הסטת הדגש למענה לפניות התושבים.

 

 

 

מחלקת הנדסה ותשתיות :

מנהל המחלקה עלי כבהא

לתת מענה בכל תחומי הבינוי והתשתיות.

 

תפקיד המחלקה בשעת חירום ,לתחזק והכנת תכוניות של מערכות התשתיות  ,  טיפול בתשתיות שיפגעו ודיווח לגורמים הרלוונטיים על גמר טיפול באירוע , לסייע לכוחות החילוץ במידע הנדסי , לתת פתרונות פיזיים בתחומי הבינוי והתשתיות , המשך מתן שירותים כגון מים, ביוב, תאורה, כבישים וניקוז.

סדר פעולות בסיסי להתנהלות בשעת חירום

1. הכנות לשעת חירום בזמן מתיחות ושגרה:

א. ריענון נהלים.

ב. עדכון צוות עבודה.

2. פעולות שיש לבצע בזמן אירוע חירום:

א. איתור הכוחות העומדים לרשותנו: כח אדם, מהנדסים, אמצעים - קבלנים, כלי צמ"ה , וכינוס האנשים הרלוונטיים במועצה וחלוקה למשמרות.

 

 

 

ממונה על שירותי החירום והביטחון

מוחמד קבהא 0507188088 

הצטרף לרשימת התפוצה