הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

حرر في تاريخ :1/9/2024

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

 

הרינו להודיע כי בתאריך 9/01/2024  בשעה 17:00 תתכנס ועדת מכרזים של המועצה במשרדי המועצה בברטעה, לפתיחת ו / או החלטה בעניין: 

  • מכרז 4/2023 הפעלת מעון יום מועאוויה.
  • מכרז 8/2023 כביש 29 ברטעה
  • מכרז 9/2023 כביש 16 ברטעה

 

הקבלנים המציעים מוזמנים להיות נוכחים בפתיחה

اشترك بالقائمة البريدية