קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023

حرر في تاريخ :7/26/2023

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום שלישי, ט"ז בחשוון תשפ"ד, 31 באוקטובר 2023.

מנהל הבחירות בכל רשות מקומית ימנה את מזכירי ועדות הקלפי, בהתייעצות עם ועדת הבחירות.
מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה , ניהול פרוטוקול הועדה, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 24/08/2023 בשעה 16:00.

 

לפרטים נוספים 

להגשת מועמדות באמצעות טופס מקוון לחץ כאן

اشترك بالقائمة البريدية