חוברת מכרז וכתב כמויות - מכרז פומבי מס' 8/2023 - כביש מס' 29 מתחם 3 ברטעה

חוברת מכרז וכתב כמויות - מכרז פומבי מס' 8/2023 - כביש מס' 29 מתחם 3 ברטעה

حرر في تاريخ :12/4/2023

חוברת מכרז - לחץ כאן

כתב כמויות - לחץ כאן 

اشترك بالقائمة البريدية