חוברת וכתב כמויות - מכרז פומבי מס' 7/2023 עבודות אספלט כבישים 2,3,908 במועאוויה

חוברת וכתב כמויות - מכרז פומבי מס' 7/2023 עבודות אספלט כבישים 2,3,908 במועאוויה

حرر في تاريخ :10/24/2023

חוברת מכרז - לחץ כאן

כתב כמויות - לחץ כאן

اشترك بالقائمة البريدية