חוברת וכתב כמויות מכרז פומבי מס' 5/2023 התייעלות אנרגטית

חוברת וכתב כמויות מכרז פומבי מס' 5/2023 התייעלות אנרגטית

حرر في تاريخ :10/4/2023

כתב כמויות - לחץ כאן

חוברת מכרז - לחץ כאן 

اشترك بالقائمة البريدية