טופס להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור

نماذج

טופס להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור

 

טופס להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור

 

פרטי המתלונן/ת או תושב/ת שהתלונה מוגשת בשמו/שמה:

תואר

שם פרטי

שם משפחה

מס' זהות

 

 

 

 

 

 

רחוב

מספר בית

עיר

מיקוד

 

 

 

 

מספר טלפון

מספר טלפון נוסף

כתובת דואר אלקטרוני:

 

 

 

 

תלונה בשם אדם האחר ובהסכמתו:

תואר

שם פרטי

שם משפחה

מס' זהות

 

 

 

 

 

 

רחוב

מספר בית

עיר

מיקוד

 

 

 

 

מספר טלפון

מספר טלפון נוסף

כתובת דואר אלקטרוני:

 

 

 

·         נא לצרף את הסכמת המתלונן – מסמכים/ייפוי כוח

פרטי התלונה

נגד מי התלונה? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________

נושא התלונה ומהותה: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

תאריך המקרה: ________________

 

פרטי המקרה ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (ניתן לצרף מסמך) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

מה נעשה עד עכשיו כדי לפתור את הבעיה והאם הייתה פניה למחלקה הרלוונטית? (נא לצרף תיעוד): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

האם הנושא נדון בבית משפט, בית דין או שבית המשפט או בית הדיון הכריע בו? כן / לא (סמן בעיגול). פרט ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

סעד מבוקש: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________                 ______________                 _________             _______

שם פרטי ומשפחה                  מספר תעודת זהות                       תאריך                     חתימה

 

 

  תלונה בכתב יש להעביר אל ממונה תלונות הציבור בצירוף המסמכים הנלווים באחת מהדרכים הבאות:

  1. במעטפה לידי מבקר המועצה.
  2. מכתב לכתובת: מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור, כפר ברטעה, ת.ד. 500, מיקוד 30023
  3. בפקס: 04-6257702
  4. בדוא"ל: mevaker@basma.muni.il
  5. בטופס מקוון דרך אתר המועצה: www.basma.muni.il